fbpx

Ako chutí moc

Dramatizácia známeho románu Ako chutí moc od Ladislava Mňačka o úpadku osobnosti pod vplyvom moci v podaní členov hereckého kurzu Bieleho divadla.


1 4 5 6
Facebook
Instagram