fbpx
BIELE DIVADLO

Pre školy

dramatický kurz pre dospelých

Predstavenia pre školy

Biele divadlo, fungujúce od svojich počiatkov na princípe tvorby „mladých pre mladých“, aj túto sezónu tradične pripravuje a ponúka predstavenia vhodné pre školy, školské kolektívy stredných škôl, príp. druhého stupňa základných škôl. Okrem klasických inscenácií ponúkame aj hry realizované formou scénického čítania, metódy kreatívneho učenia pochádzajúcej z Francúzska.
V prípade záujmu o individuálne predstavenie nás za účelom dohody o konkrétnych podmienkach  môžete kontaktovať telefonicky alebo formou e-mailovej správy (Kontakt).
Cena vstupného je pre školy nižšia, než pre verejnosť, jej výška je 3 € / žiak, pedagógovia bezplatne.
Repertoár predstavení vhodných pre školské kolektívy v súčasnosti tvoria nasledujúce hry:

Ivan Bukovčan – Scénické čítanie hry KÝM KOHÚT NEZASPIEVA

J. G. Tajovský – Matka, Tma, Hriech (Jednoaktovky sú súčasťou jedného predstavenia)

J. M. Simmel – PLAKAŤ PRÍSNE ZAKÁZANÉ (pripravujeme)

Zážitkové hodiny

Projekt určený pre 1. stupeň ZŠ – vznikol s cieľom prepojiť preberané učivo s priamymi zážitkami a hravou formou tak prehĺbiť vedomosti detí.

Témy sú rôznorodé a prispôsobujú sa potrebám jednotlivých tried (pedagógovia majú možnosť témy skonzultovať a vopred sa s lektormi dohodnúť na okruhoch, ktoré budú deti preberať v škole). Objavujú tak napr.: prírodu, ľudské telo, etiku, slovanské zvyky, históriu atď.

Konajú sa raz do mesiaca, počas vyučovania, s trvaním 1,5 h a ich cieľom je zážitkovou formou doplniť učivo, ktoré žiaci preberajú v škole. Pracujeme priamo v divadle, v prírode a na baletnej sále.

Poplatok 2€/žiak.

V prípade záujmu o zážitkové hodiny nás môžete kontaktovať telefonicky alebo formou e-mailovej správy (Kontakt).

Facebook
Instagram