fbpx

Pre školy

dramatický kurz pre dospelých

Zážitkové hodiny (Divadlo pre deti)

(PLÁNUJEME od Septembra 2023)

Projekt určený pre 1. stupeň ZŠ – vznikol s cieľom prepojiť preberané učivo s priamymi zážitkami a hravou formou tak prehĺbiť vedomosti detí.

Témy sú rôznorodé a prispôsobujú sa potrebám jednotlivých tried (pedagógovia majú možnosť témy skonzultovať a vopred sa s lektormi dohodnúť na okruhoch, ktoré budú deti preberať v škole). Objavujú tak napr.: prírodu, ľudské telo, etiku, slovanské zvyky, históriu atď.

Konajú sa raz do mesiaca, počas vyučovania, s trvaním 1,5 h a ich cieľom je zážitkovou formou doplniť učivo, ktoré žiaci preberajú v škole. Pracujeme priamo v divadle, v prírode a na baletnej sále.

Poplatok 3€/žiak.

V prípade záujmu o zážitkové hodiny nás môžete kontaktovať telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

Predstavenia pre školy

(september 2022 až jún 2023)

Biele divadlo má priebežne v repertoári aj inscenácie vhodné pre školské kolektívy stredných škôl, príp. žiakov druhého stupňa základných škôl.
V prípade záujmu o individuálne predstavenie nás môžete kontaktovať formou e-mailovej správy.

Kapacita sály je 66 miest.

Cena predstavenia je 240 €.

Repertoár predstavení vhodných pre školské kolektívy v sezóne 2022/2023 tvoria nasledujúce hry.

#generaciaZautorská inscenácia o digitálnej bezpečnosti
scénické čítanie hry Kým kohút nezaspieva od I. Bukovčana
Posledný hlas – autorská hra na tému ľudských práv a zodpovednosti za svoje rozhodnutia

Ponuka predstavení na maturitný týždeň 14. – 16. marec 2023

Posledný hlas:
utorok 14.3. – 9:00 – OBSADENÉ
utorok 14.3. – 10:40 – voľné
štvrtok 16.3. – 9:00 – voľné
štvrtok 16.3. – 10:40 – voľné

#generaciaZautorská inscenácia o digitálnej bezpečnosti
streda 15.3. – 9:00 – OBSADENÉ
streda 15.3. – 10:40 – voľné

V prípade záujmu o predstavenia nás môžete kontaktovať formou e-mailovej správy.

Facebook
Instagram