Herecké štúdiá

Členmi hereckých krúžkov a štúdií sú deti a mladí ľudia vo vekovom rozpätí od 6 do 35 rokov. Preto sa divadlo vnútorne člení na jednotlivé štúdia a krúžky. V každom z nich sa pracuje od konca septembra do júna, teda 9 mesiacov.

Popisy jednotlivých krúžkov a štúdií nájdete v záložke Herecké štúdia.