Pamäť vody

Shelagh Stephenson Tragikomická reflexia uznávanej britskej autorky Shelagh Stephensonovej je mimoriadne autentickým záznamom o krehkosti medziľudských vzťahov a ne/schopnosti postaviť