fbpx

Pre 1. stupeň ZŠ

dramatický kurz pre deti

Zážitkové hodiny (Divadlo pre deti)

Projekt určený pre 1. stupeň ZŠ – vznikol s cieľom prepojiť preberané učivo s priamymi zážitkami a hravou formou tak prehĺbiť vedomosti detí.

Témy sú rôznorodé a prispôsobujú sa potrebám jednotlivých tried (pedagógovia majú možnosť témy skonzultovať a vopred sa s lektormi dohodnúť na okruhoch, ktoré budú deti preberať v škole). Objavujú tak napr.: prírodu, ľudské telo, etiku, slovanské zvyky, históriu atď.

Konajú sa raz do mesiaca, počas vyučovania, s trvaním 1,5 h a ich cieľom je zážitkovou formou doplniť učivo, ktoré žiaci preberajú v škole. Pracujeme priamo v divadle, v prírode a na baletnej sále.

Poplatok 2€/žiak.

V prípade záujmu o zážitkové hodiny nás môžete kontaktovať telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

Facebook
Instagram