Scénické čítanie na motívy hry Kým kohút nezaspieva

Bukovčanovo dielo „Kým kohút nezaspieva“ zobrazujúce existenciálny, miestami až absurdný konflikt medzi desiatimi ľuďmi zavretými v jednej pivnici, je u nás poňatý formou scénického čítania. Herci tak dostávajú príležitosť na intenzívnu prácu s hlasom a analýzu psychológie postáv. Pre diváka môže byť toto predstavenie možnosťou zoznámiť sa s výbornou ukážkou slovenskej tvorby a lepšie si uvedomiť, že sloboda rozhodovania znamená zodpovednosť, a že prekročiť tenkú hranicu medzi odvahou a strachom, medzi životom a smrťou, je niekedy až príliš ľahké.

Dramaturgia: Nina Zemanová