Byť a zdať sa

Autorská hra o živote a diele Molièra, ktorý dokázal aj tie najkrutejšie pravdy podať s humorom, hoci jeho vlastný život

1 14 15 16