fbpx
BIELE DIVADLO

Hľadá sa Manažér na 1/4 úväzok! Staň sa aj ty súčasťou našej divadelnej rodiny.

Máš rad divadlo a nestratíš sa v papierovačkách? 
Tak nám pošli CV a pridaj sa do našej divadelnej rodiny ako manažér prevádzky Bieleho divadla!

~

Čo je úlohou manažéra prevádzky divadla?

Úlohou manažéra prevádzky je zabezpečiť prevádzku divadla a administratívne úkony spojené s občianskym združením, ktoré je zriaďovateľom.
Manažér je pravou rukou riaditeľovi divadla/predsedovi o.z. a plní zadania prijaté Umeleckou radou.
Nástup do funkcie je od novej sezóny 2019/2020 so zaúčaním sa v auguste / začiatkom septembra.

~

Pracovná náplň

 • Chod kancelárie – platba faktúr z účtu, vystavenie faktúr a tvorba zmlúv, administratíva spojená s 2% a Kultúrnymi poukazmi, práca s pokladňou (preplatenie nákupov), evidencia príjmov a výdajov, príprava kvartálneho a ročného vyúčtovania.
 • Evidencia členov divadla, vyberanie členských poplatkov v hotovosti a ich evidencia.
 • Organizovanie náborov a konkurzov.
 • Produkcia večerných predstavení v priemere 3 predstavenia mesačne (a podľa dohody aj doobedných predstavení v počte cca 2 predstavenia za 2 mesiace). Organizačnou výpomocou je inscenačný tím predstavenia a členovia divadla, ktorý neúčinkujú v predstavení.
 • Propagácia večerných aj doobedných predstavení.
 • Zabezpečiť prevoz a vyloženie inscenácie na miesto prípadného hosťovania a späť.
 • Materiálno technické zabezpečenie divadla – zabezpečiť nákup a opravu jednotlivých častí.
 • Starostlivosť o fundus kostýmov a sledovanie systému ich požičiavania do predstavení.
 • Zabezpečiť poriadok v priestoroch divadla. Organizácia veľkých upratovacích akcií v divadle(1x za kvartál).
 • Komunikácia s Iuventou ako prenajímateľom priestorov – hlavne objednávky priestorov
  a riešenie vzniknutých situácií.
 • Komunikácia cez FB a emaily.
 • Správa elektronického archívu divadla.
 • Vo všetkých úlohách je v prípade potreby zastupiteľný riaditeľom divadla.

~

Časová náročnosť a odmena

Predpoklad časovej náročnosti je týždenne 8 hodín v divadle (v poobedných/večerných časoch) a 5 hodín mimo divadla (nákup mtz, vybavovanie emailov).

Na odmenu manažérovi prevádzky je vyčlenených v prepočte 250 € mesačne s tým, že po roku môže byť odmena prehodnotená na základe výsledkov manažéra a divadla. V prípade získania dodatočných zdrojov z grantov a sponzorských peňazí schvaľuje Umelecká rada mimoriadne odmeny. Umelecká rada schvaľuje na konci sezóny mimoriadne odmeny (aj manažérovi) za dosiahnuté výsledky.

Vzhľadom k rozsahu práce (1/4 úväzok) je práca vhodná aj pre študentov.

~

Zaujala ťa naša ponuka?

Ak áno, pošli CV do 3. 8. 2019 na bd.predstavenia@gmail.com

V prípade otázok neváhaj a píš na michal.paulovsky@gmail.com

~

Viac o Bielom divadle

Biele divadlo vzniklo v roku 1983 po úspešnom detskom muzikály chlapci z Pavlovskej ulice. „Biele divadlo“ pretože biela je spektrom všetkých farieb. V súčasnosti Biele divadlo realizuje svoje väčšinou autorské hry pod o.z. Dram art štúdio. Občianske združenie a Biele divadlo realizuje svoje aktivity na svojej domovskej scéne v Iuvente v Karlovej vsi.

Dram art štúdio zastrešuje:
· Detské divadelné krúžky
· Herecké štúdia pre tínedžerov a mladých
· Zážitkové hodiny pre MŠ a ZŠ

Realizovali sme:
· Semináre a tvorivé dielne v osvetových centrách po Slovensku
· Kooperácia s Pedagogickou a sociálnou akadémiou pri výučbe pracovníkov s mládežou
· Vydanie metodických listov „Dotyky s dramatickou výchovou“
· Divadelná škola na kolesách (s cieľom cestovania za slávnymi osobnosťami Európy – Fr,
Ang, Rus, Špan, Tal, Nór, Hol)

35 rokov našej práce má veľa úspešných členov v mnohých oblastiach. Za divadelnú oblasť to sú herci Diana Mórová, Braňo Bystrianský, Marek Majeský, Jakub Rybárik, Stano Slovák,Andrej Bičan, Anna Nováková, Zuzana Konečná, Ivana Kubáčková …, režiséri a dramaturgovia Valéria Schulzová, Marián Amsler, Soňa Ferancová a ďalší.

Cieľom našej práce je rozširovať a upevňovať vedomosti metódou dramatickej výchovy kde sú dominantami hra, sebapoznanie, empatia, scitlivenie reči a vzťahov a scitlivenie správania. Celá naša práca je CESTA k ČLOVEKU.

Facebook
Instagram