Detské krúžky od 7 do 12 rokov

Biele divadlo pre deti

Biele divadlo sa pod vedením jeho zakladateľky Niny Zemanovej venuje práci s deťmi už 36 rokov. Našim cieľom je prebudenie kreativity, scitlivenie emocionálneho a sociálneho vnímania a prehĺbenie schopností vyjadrovania sa.

V sezóne 2018/2019 otvárame pre deti krúžky nasledovne:

Pramienok (nové deti, prípadne deti s kratšou divadelnou skúsenosťou, vek 7-12)

Čas: Pondelok – 15:00-16:50

Lektori: Michal Zeman, Alexandra Mravíková

Detské divadlo (skúsenejšie deti)

Čas: Utorok 15:00-16:50

Lektorky: Barbora Mináriková, Gabriela Platková

(viac informácií nižšie)

 

Krúžky vedú 2 lektori, aby každé dieťa malo možnosť neustále napredovať. Z toho istého dôvodu je maximálny počet detí 13 v jednom krúžku.
Členské 75€ / 3 mesiace je potrebné uhradiť pri zápise alebo na prvej skúške v hotovosti – členské slúži na čiastočnú úhradu divadelných nákladov (ostatné sú hradené z grantov, 2% a sponzorských darov)

____________________

V prípade záujmu prihlásiť vaše dieťa do našich krúžkov Vás prosíme  o vyplnenie tohto formuláru, aby sme vedeli korigovať počty v jednotlivých skupinách (maximálne 13 členov v jednej skupine, po naplnení kapacity bude prihlasovanie pozastavené)

.

.

formular3

.

.
Pre deti máme pripravené jednoduché cvičenia na zistenie ich hereckých predispozícii, stačí keď si prinesú seba a úsmev.  🙂

____________________

Nábor a zápis prebehne dňa 4.9. (utorok) o 16.30. Začiatok sezóny je v týždni od 24.9.2018. Tešíme sa na vás.

(náhradný termín náboru a zápisu bude 12.9. (streda) o 16:30 – len v prípade voľnej kapacity)

V prípade otázok nás kontaktujte na: bd.predstavenia@gmail.com

____________________

Popis jednotlivých krúžkov:

 

Pramienok:

Detské divadelné štúdio dáva deťom možnosť skúmať svoj pohľad na svet a na seba v ňom. Následne sa o svoje zistenia a názory delia v skupine s ostatnými prostredníctvom skupinových a individuálnych hereckých cvičení a hier. Každý však vidí svet svojimi očami. Deti v skupine majú tak užasnú príležitosť nazrieť na vec z rôznych uhlov pohľadu, čím sa im rozvíja schopnosť empatie a tým aj ich herecká a osobnostná stránka.

 

Detské divadlo:

Kurz je zameraný na zdokonaľovanie hereckých techník, schopností vystupovania a prejavu u detí, ktoré už majú predošlé skúsenosti z divadelných dosiek. V rámci kurzu budú pracovať jednak na príprave predstavenia, ktorého motív bude vybraný s ohľadom na aktuálne potreby a záujmy detí, jednak však aj na autorských scénkach, vďaka ktorým majú možnosť bez obmedzení otvoriť brány vlastnej kreativite. Okrem hereckej zložky budú vedení aj k aktívnemu záujmu o prípravu kostýmov a rekvizít a budú mať možnosť predstavenia tvorivo rozvíjať podľa vlastných predstáv. Keďže však ide o kurz venovaný deťom, nebude chýbať ani množstvo divadelných hier, ktoré sa budú riadiť princípmi dramatickej výchovy.

.