Herecké štúdiá od 17 do 29 rokov

SIMPLEX

Herecké štúdiá od 17 do 29 rokov, sú priestorom pre mladých ľudí, kde sa môžu realizovať, nadobúdať nové schopnosti, rozšíriť si poznatky o divadle, ale aj spolupracovať s novými ľuďmi a vytvoriť silný a priateľský kolektív.

V priebehu sezóny pracujú na hereckých technikách, tvorbe etúd a neskôr na dialógoch, prípadne ucelených divadelných hrách. Tí najšikovnejší sú zapájaní do kmeňových predstavení Bieleho divadla v priebehu sezóny.

Jednotlivé herecké štúdiá prebiehajú každý týždeň v rovnakom čase, rozdelené sú podľa veku a skúseností členov.

 

Simplex 1 (noví, vek 18-29)

Čas: Pondelok, 19:00-20:50
Lektori: Dáša Rúfusová, Martin Bednár

Simplex  6 (noví, vek 17-29)

Čas: Sobota,10:00-11:50
Lektori: Veronika Frtúsová

Simplex  7 (noví, vek 17-29)

Čas: Nedeľa, 18:00-19:50
Lektori: Michal Paulovský, Barbora Mináriková

V prípade mimoriadneho talentu, je možné posunúť vekovú hranicu vyššie.

____________________

Poplatok za herecké štúdio je 75€ na 3 mesiace, ktorý pokrýva časť nákladov na priestory, lektorov a technicko-materiálne zabezpečenie. Ostatné náklady sú hradené z iných zdrojov (2%, granty, predstavenia).

Tento formulár slúži na vyjadrenie záujmu o prihlásenie sa do našich krúžkov/štúdií – ak práve nemáme otvorené prihlasovanie do pre vás vhodného krúžku/štúdia, na základe tohoto formulára vás budeme informovať emailom, hneď ako bude najbližšia príležitosť. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na: bd.predstavenia@gmail.com

 

formular3

 

 

Poplatok za konkurz je 10€, neúspešným uchádzačom bude poplatok vrátený.

TU nájdete texty na konkurz pre SIMPLEX

V odkaze nájdete texty na konkurz do Bieleho divadla. Hamletov monológ sa nemusíte učiť úplne celý naspamäť, minimálne však jeden odstavec. Prípadne môžete odprezentovať namiesto monológu text podľa vlastného výberu.

Výhodou (nie podmienkou) je vedieť spievať a prísť s pripravenou pesničkou (bez podkladov).

Hlavne si prineste dobrú náladu a chuť tvoriť, pretože našou snahou je zistiť, čo je vo vás.